CAREER

V

JOIN VANILLA TEAM!!

วานิลลารับสมัครผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง

- ผู้จัดการสาขา
- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
- หัวหน้าหน่วยบริการ
- พนักงานบริการ
- แคชเชียร์
- เชฟเบเกอรี่
- บาริสต้า
- ครูสอนทำอาหาร

ทุกตำแหน่งงานมีสวัสดิการให้ดังนี้

สอบปรับเงินเดือนตำแหน่งงาน / ปรับเงินเดือนประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการ / เงินรางวัลพิเศษ / ค่าล่วงเวลา / เงินทิป / ค่าเดินทางกะพิเศษ / เครื่องแบบพนักงาน / ประกันสังคม / กองทุนสำรองเเลี้ยงชีพ / ส่วนลดในการซื้อสินค้าและเครื่องดื่ม / วันหยุดพักผ่อนประจำปี / ตรวจสุขภาพประจำปี / งานสัมมนาประจำปี

สนใจส่งรายละเอียดและผลงานมาได้ที่ vanilla@snpfood.com